Vi söker just nu inga testpersoner

 

Vill du göra en gratis hälsotest och, om det visar sig att du har höga kolesterolvärden, testa ett nytt kolesterolsänkande kosttillskott för att sedan eventuellt dela med dig av dina erfarenheter i tidningsintervjuer?

Vad söker vi?

Vi söker män och kvinnor i alla åldrar. Vi söker även dig som inte tror att just du har högt kolesterol. Cirka 50% av Sveriges befolkning uppskattas nämligen ha för högt kolesterol utan att veta om det.

Varför söker vi?

Edio Healthcare lanserar nu Lycq - en naturlig kolesterolsänkande tablett med växtsteroler från tall, vilka har en dokumenterad klinisk effekt på kolesterolet i blodet. Vi söker människor som vill göra en hälsotest, prova Lycq och dela med sig av sina erfarenheter i tidningsintervjuer och på vår hemsida. Lycq finns idag tillgänglig på Apoteket och i Lifebutikerna.

Om Växtsteroler:Växtsteroler har sedan 1950-talet en väl dokumenterad klinisk effekt på kolesterolhalten i blodet. Växtsteroler är mycket svåra att lösa i både vatten och fett och därmed svåra att göra tillgängliga i tablettform. På 90-talet började man istället modifiera växtsterolerna kemiskt och använda som tillsats i vissa feta livsmedel t ex bordsmargarin som exempelvis Becel. 

Om Lycq

Lycq är en svensk innovation, baserad på internationell forskning, som innehåller växtsteroler från tall. Den patenterade processen gör det möjligt att framställa naturliga kolesterolsänkande tabletter. Med Lycq finns nu för första gången växtsterolerna tillgängliga i tablettform- utan kemisk modifikation och utan tillsatt fett. Ett regelbundet intag av Lycq sänker kolesterolhalten i blodet med runt 10%. Ett så lågt kolesterolvärde som möjligt är önskvärt, varför växtsteroler med fördel kan intas även i förebyggande syfte. Ett för högt kolesterolvärde, är tillsammans med rökning och högt blodtryck de tre största riskfaktorerna för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

Vill du veta mer?

Kontakta Sofia Heurlin idag på sofia.heurlin@gmail.com