Lycq- sänker kolesterolhalten naturligt

  • Det är bra för alla att sänka det onda, LDL kolesterolet
  • 50% av alla svenskar har ett förhöjt kolesterolvärde
  • En svensk produkt med växtsteroler som sänker ditt kolesterol effektivt och naturligt
burkblisterweb3.jpg

Svensk produkt som sänker kolesterolhalten utan biverkningar

Sedan 1950-talet har växtsteroler en väl dokumenterad positiv effekt på kolesterolhalten i blodet. Ca 50% av Sveriges befolkning har ett för högt kolesterolvärde utan att veta om det. Ett för högt kolesterolvärde, rökning och högt blodtryck är de tre främsta riskfaktorerna för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

Ett regelbundet intag av växtsteroler sänker kolesterolhalten. Nya studier visar att ett så lågt kolesterolvärde som möjligt är önskvärt, varför växtsteroler med fördel kan användas som ett komplement till ändrad livsstil för en bättre hjärt-kärlhälsa