Edio healthcare AB

Edio Healthcare AB bildades i jan 2008 och har som affärsidé att utveckla och marknadsföra effektiva och naturliga produkter för en förbättrad hjärt- kärlhälsa.

Våra disputerade forskare, med sammanlagt mer än 25 års erfarenhet från sterolforskning, har utvecklat en patenterad process för att skapa lättlösliga sterolkomplex, utan kemisk modifiering, som vi använder till att göra naturliga kolesterolsänkande tabletter under det registrerade varumärket Lycq. Bolaget är baserat i Stockholm.