Naturlig kolesterolsänkare

Visste du att det är bra för alla att sänka det onda LDL-kolesterolet? Ju lägre värde ju bättre, visar en ny omfattande studie som publicerats i The Lancet , november 2010.

Visste du också att ca 50% av alla svenskar har ett förhöjt kolesterolvärde?

Lycq innehåller växtsteroler från tall som har visat sig sänka kolesterolhalten i blodet. Ett regelbundet intag av växtsteroler sänker kolesterolhalten. Detta konstaterar EFSA (European Food Safety Authority) i ett utlåtande från 2009. 

Växtsteroler är till sin uppbyggnad nära besläktade med kolesterol och denna likhet gör att de tas upp via mag/tarmkanalen hos människan. Upptaget av växtsteroler blockerar kolesterolupptaget med 30-50% från mag/tarmkanalen och halten av LDL-kolesterol i blodet sjunker.

Växtsteroler har en annan  verkningsmekanism än statiner och ger som tillägg till dessa en bättre kolesterolsänkande effekt än en dubblering av statindosen (May Clinic Proceedings, Aug 2003). Personer som använder läkemedel mot höga kolesterolvärden ska kontakta behandlande läkare innan växtsteroler läggs till.