Historien om Lycq

Lycq är en svensk produkt baserad på internationell forskning. Lycq innehåller naturliga växtsteroler som kan hjälpa dig att effektivt sänka ditt kolesterolvärde. 

 

Forskning under 1900-talet visade att intag av växtsteroler gav lägre kolesterolhalt. Denna upptäckt gjorde att växtsteroler användes som läkemedel mot högt kolesterol under 60- och 70- talen. Växtsteroler har dock en dålig löslighet i både fett och vatten. Detta, i kombination med att det började komma nya mer effektiva läkemedel mot högt kolesterol, var en av anledningarna till att man övergav växtsteroler som medicin i början på 80-talet.

På 90-talet löste finska forskare en del av problemet med den dåliga lösligheten i fett genom att behandla växtsterolerna kemiskt, sk esterifiering, och därmed gick de att blanda i vissa livsmedel t ex margarin. 

Nu har Edio Healthcare tagit utvecklingen ett steg vidare och gör växtsterolerna tillgängliga i tablettform- utan kemisk modifikation. Lycq är baserat på en patenterad teknologi för biotillgänglighetshöjning av växtsteroler genom vattenbehandling som möjliggör tillverkning av tabletter och andra kompakta doseringsformer av fria aktiva växtsteroler i en biotillgänglig s.k. amorf (icke-kristallin) pulverform. Partiklarna är porösa för optimal sönderdelningstakt.

Vår patenterade process gör det möjligt att framställa naturliga kolesterolsänkande tabletter som är enkla att dosera.