Lycq -naturlig kolesterolsänkare med växtsteroler

Växtsteroler sänker kolesterolet

Växtsteroler, eller fytosteroler, fyller delvis samma funktioner hos växten som kolesterol gör hos människan och ingår  bl.a. i växternas cellmembran. Växtsteroler är till sin uppbyggnad nära besläktade med kolesterol och denna likhet gör att de tas upp via mag/tarmkanalen hos människan. Upptaget av växtsteroler blockerar kolesterolupptaget med 30-50% från mag/tarmkanalen och halten av LDL-kolesterol i blodet sjunker.

Lycq-växtsteroler med hög biotillgänglighet

Forskning visade redan i mitten av 1900-talet att tillsatta växtsteroler sänker kolesterolhalten i blodet men då fanns inget enkelt sätt för kroppen att tillgodogöra sig växtsterolerna. Problemet var den dåliga lösligheten, i både fett och vatten, hos växtsterolerna.

Lycq är baserat på en patenterad teknologi för biotillgänglighetshöjning av växtsteroler genom vattenbehandling som möjliggör tillverkning av tabletter och andra kompakta doseringsformer av fria aktiva växtsteroler i en biotillgänglig s.k. amorf (icke-kristallin) pulverform. Partiklarna är porösa för optimal sönderdelningstakt.  

Växtsteroler tillsammans med statiner

Växtsteroler har en annan  verkningsmekanism än statiner och ger som tillägg till dessa en bättre kolesterolsänkande effekt än en dubblering av statindosen (May Clinic Proceedings, Aug 2003). Personer som använder läkemedel mot höga kolesterolvärden ska kontakta behandlande läkare innan växtsteroler läggs till.