Styrelse

Edio Healthcare AB

 

Jan Enejder (ordf)

Jan Enejder, VD TON Invest AB och Opthron AB sedan 2014. Arbetat inom försvarsmakten samt konsult-och telekombranschen som ingenjör, linjechef och key account&sales manager. Har i Sverige arbetat 6 år inom Sigma-koncernen, varav 2 år som medlem i dess styrelse. Var utomlands under 11 år i olika roller för Nokia, dels USA och Tyskland. De senaste 8 åren var han först 3 år COO i ett start-up företag inom mobile marketing och senare arbetat som VD och investmentansvarig för familjeföretaget TON Invest AB.

Ingmar Qvist

PhD Food Science. 40 års arbete inom livsmedelsindustrin i olika företag och ledande funktioner såväl i Sverige som utomlands. Stor erfarenhet av livsmedelslagstiftning, produktutveckling, kvalitets-kontrol och -styrning samt teknisk information. Har även medverkat i DD-arbete vid uppköp av företag. Arbetat som VD för Edio HealthCare AB och ingår nu i styrelsen. Driver även egen konsultfirma Qvist FSC.

Emelie Gustafsson

Emelie Gustafsson 39 år ung och CFO i CIMON-koncernen sedan 2015. Har varit anstäld i CIMON sedan 2013. Dessförinnan Financial Manager i ett bolag i holländska DSM-koncernen som bedrev produktion i Svängsta i Karlshamns kommun. (Lipid Technologies ej längre verksamt). Tidigare erfarenhet inom både kommunal verksamhet samt bilindustri.