Operativ ledning

 

Operativ ledning:

 

Ingemar Qvist (VD)

PhD Food Science. 40 års arbete inom livsmedelsindustrin i olika företag och ledande funktioner såväl i Sverige som utomlands. Stor erfarenhet av livsmedelslagstiftning, produktutveckling, kvalitets-kontrol och -styrning samt teknisk information. Har även medverkat i DD-arbete vid uppköp av företag.

Atte Kumpulainen

Civilingenjör och Tekn Dr i fysikalisk kemi från KTH med inriktning mot ytkemi. Atte har publicerat flera vetenskaplig artiklar, främst inom området termodynamisk analys av lösliga tensidsystem.