Ligger du i riskzonen?

Genom att titta på kön, ålder, blodtryck, rökning och kolesterolvärde kan man genom SCOORE tabellen uppskatta 10 års risken att dö i hjärt-kärlsjukdom.

SCOORE är ett riskskattningsinstrument, som tagits fram av European Society of Cardiology. Fem procents risk för död i hjärtkärlsjukdom motsvaras ungefär av 20 procent risk att insjukna i en hjärt-kärlsjukdom.

scoore-tabell